Greensoft

Magazyn broni

Technologie automatycznej identyfikacji usprawniają wiele dziedzin w naszym otoczeniu. Tym bardziej doceniane są w dziedzinie, która stymuluje rozwój technologiczny jaką są służby mundurowe. Greensoft przygotował system informatyczny realizujący zadania związane z obsługą magazynu broni. Specyfika rozwiązania posiada bardzo szeroki zakres funkcjonalny. Przykłady niektórych funkcjonalności:

  • Ewidencja broni i akcesoriów do niej przeznaczonych.
  • Ewidencja użytkowników (żołnierzy) broni.
  • Ewidencja lokalizacji składowania broni.
  • Przypisanie do użytkowników konkretnych egzemplarzy broni i akcesoriów.
  • Tworzenie zestawów.
  • Procedury wydania i zdania broni wraz z autoryzacją przez wydającego magazyniera i użytkownika.
  • Funkcjonalności związane z rejestracją zdarzeń związanych z użytkowaniem broni typu nastrzał, serwis broni, likwidacja broni lub akcesoriów.
  • Moduł do wykonania oznakowania broni i akcesoriów w postaci kodów kreskowych.
  • Obsługa urządzeń Auto ID wspomagających pracę magazynu typu czytniki kodów kreskowych, czytniki RFID, terminale danych, drukarki etykiet.

Rozwiązanie zaprojektowane jest w sposób uwzględniający procedury wymagane przy obsłudze tej specyfiki magazynu. Zapewnia ergonomię pracy i ułatwia wykonywanie niezbędnych procedur eliminując możliwość powstawania pomyłek przy obsłudze magazynu.

W przypadku zainteresowania zachęcamy do kontaktu, udzielimy wyczerpującej informacji na temat możliwości rozwiązania.