Greensoft

ISBT-128 / SEC

Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów.

System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi (ISBT) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA). Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) w USA i jest z powodzeniem stosowany w ponad 70 krajach na świecie, w obszarze różnych systemów opieki zdrowotnej.

Standard ISBT-128 został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności przepływu informacji dotyczącej dawców oraz biorców na całym świecie. Zapewnia on ujednolicenie międzynarodowych norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.

Do największych zalet implementacji standardu ISBT 128 należą:

  • unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji,
  • dostępność na etykiecie do wszystkich istotnych informacji o danej donacji i możliwość ich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka, czy systemu komputerowego,
  • umożliwienie automatycznego przetwarzania danych o donacjach otrzymanych z innych niż macierzysta placówek służby krwi, w tym także z zagranicznych stosujących standard ISBT 128,
  • znaczne ułatwienie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych w skali całego kraju.

Obecnie zgodnie z dyrektywą UE w zakresie wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich, w oparciu o standard ISBT-128 wdrażany jest Jednolity Kod Europejski (SEC), który zawiera informacje dotyczące głównych cech i właściwości ludzkiego materiału biologicznego.

Greensoft jest jednym z kilku polskich producentów oprogramowania, certyfikowanych przez organizację ICCBBA.

Od 2010 roku z powodzeniem dostarczamy naszym klientom oprogramowanie spełniające normy opisane w standardzie ISBT-128, na bieżąco wprowadzamy niezbędne aktualizacje w przypadku pojawienia się kolejnych wymagań.

Więcej na temat funkcjonalności naszego oprogramowania w AutoIDMed2

ICCBBA Software Vendor